– Vi fikk mange gode søknader, men dette brevet traff oss rett i hjertet