Nordmenn kommer til å bruke to milliarder kroner på grensehandel i sommer, ifølge anslag fra Virke. Totalt vil nordmenn bruke 36 milliarder på mat og drikke.

Ifølge Hovedorganisasjonen Virke går grensehandelen utover omsetningen til norske dagligvarebutikker, og spesielt i kommunene ved grensen til Sverige. De viser til at Østfold har lavest omsetning per innbygger i Norge. Dagligvarebutikker her omsatte for 24.4098 kroner per innbygger i 2016, noe som er 6.000 kroner under landsgjennomsnittet.

Butikker i andre kommuner i Norge, spesielt dem som tiltrekker seg hyttefolk og turister, kan glede seg over sommeromsetningen. Virke antar at nordmenn vil handle mat og drikke for 36 milliarder kroner i juli og august.

– Dagligvarehandelen står tradisjonelt for omtrent to tredjedeler av handelens omsetningsøkning i løpet av juli og august. Økt salg av grillmat forklarer mye av dette, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare i pressemelding.