Rådmannen la frem budsjettforslag: Dette skal Malvik bruke pengene på de neste årene