– Jeg gleder meg til å gå ut av denne salen og vite at han blir ført ut andre veien