Her ligger brøytebilen i grøfta etter utforkjøringen

foto