Hentet av ambulanse etter uhell i klatrehallen

foto