Må punge ut etter å ha kjørt med dette dekket på E6: «Skal bare, skal bare»

foto