– Systemet er så råttent at man psykisk blir kjørt rett i grøfta