Kun 1,6 kilometer av våre riksveger får ny asfalt i sommer