Disse gårdbrukerne sier klart ifra: – Vi føler oss av og til litt maktesløse