Denne bransjen skriker etter folk: – Har blitt enda verre etter pandemien

Asbjørn Sæther og Hege Regine Lunnan har store planer for driften, men mangler arbeidskraft med fagbrev og erfaring. Foto: Richard Bakken