Sist dette skjedde, ble 110-sentralen «nedringt». I dag kunne flammen sees igjen