Delte ut flust med bøter under kontroll på fylkesveg