Hun er eneste søker til rektorstillingen - det får universitetet til å beklage