– Jeg satser på at det går bra. Har ikke bedre vett