Sist i august kan den trolig være på plass, den nye tømmestasjonen der bobiler, campingvogner og turistbusser kan tømme toalettdunkene sine på lovlig vis.

– Vi får utstyret midt i august. Så må vi bruke litt tid på å asfaltere og pusse litt på området, sier Oddbjørn Kaasa i sektor kommunal utvikling i Meråker.

Stornesset

Stedet blir Stornesset, der Essostasjonen i Meråker tidligere lå. Nå er det Coop Midt-Norge SA som eier tomta og den nedlagte bensinstasjonen, som bærer preg av manglende vedlikehold, drift og tilsyn.

Nå har Meråker kommune fått i stand en avtale med Coop. Denne avtalen åpner for at kommunen kan etablere en tømmestasjon på tomta.

Henvendelser

Ifølge Oddbjørn Kaasa har kommunen fått en del henvendelser om bobiler og campingvogner som tømmer fulle toalett der de ser en mulighet til det. Samtidig har kommunen også fått henvendelser om at en turistkommune som Meråker mangler nettopp slike fasiliteter.

– Det er få slike anlegg i nærområdet., Jeg vet at det fins ett i Hommelvik, og et annet i Åre. Jeg forstår det også slik at Stjørdal kanskje er i ferd med å få på plass et tilsvarende anlegg. Men det er likevel for langt mellom dem, sier Oddbjørn Kaasa.

Klarsignal

Meråker formannskap behandlet saken på det siste møtet sitt før ferien. Her ble det vedtatt å legge 180.000 kroner på bordet for å få gjennomført dette tiltaket.

Her ble det også tatt inn en setning som utfordrer sektoren til å gjøre området mellom den gamle Essostasjonen og elva penere, slik at det går an å bruke den som oppstillingsplass for bobiler og campingvogner.

Promenade

Oddbjørn Kaasa reagerer slik på denne tanken:

– Vi skal sørge for at området blir pent og ryddig, slik at området blir triveligere å se på enn i dag. Men vår første prioritet er å få til en elvepromenade langs elva, sier Oddbjørn Kaasa.