Vil ha utredet nye snøcootertraseer

Flertallet i kommunestryret vil ha utredet flere snøscootertraseer i Meråker. Foto: Vidar Ruud, ANB