Utsetter planlagte tiltak: - Venter på prøvesvar og oppfatter situasjon i nabokommunene som ustabil

foto