Brann på gårdsbruk i Forradal – alle dyrene ble evakuert