Ordføreren kaller inn til stormøte om løypesatsing