Slik får barnehagebarna sette sitt preg på jula i byen

foto