"Årets vinner er et flott forbilde for alle kvinner som vil og kan i nærings- og arbeidslivet i Trondheimsregionen", heter det blant annet i begrunnelsen for tildelingen.

"Rivende dyktig"

Tove Moe Dyrhaug er som kjent daglig leder i Rosenborg Ballklubb (RBK). Hun er en av svært får kvinnelige idrettsledere i Norge. Hun var den førse kvinne i Europa som ble daglig leder i en toppklubb for menn.

I begrunnelsen heter det videre at hun "har bidratt til en økonomisk snuoperasjon for RBK. Hun beskrives som rivende dyktig og nyter stor respoekt i bransjen".

Tøffe valg

Begrunnelsen sier også at Tove MOe Dyrhaug har motg til å ta tøffe valg. I jobbsammenheng har hun valgt utradisjonelt og tatt en posisjon i en bransje som både i Norge og ikke minst internasjonalt er svært mannsdominert.

Slik juryen ser det er dette helt i Madame Beyers ånd.

Kvinnelig leder

Madame Beyer prisen er Sparebank 1 SMNs pris til årets kvinnelige leder i Trondheimsregionen. Prisen deles ut i samarbeid emd Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Prisen består av 50.000 kroner, samt et kunstverk.

Institusjon

Madame Beyer var i sin tid en av de mektigste kjøpmannsenkene i Trondheim. Da mannen døde, valgte hun å lede virksomheten videre selv, noe som var et høyst utradisjonelt valg på 1700-tallet.

Madame Beyer var en meget gavlild og gjestfri kvinne, og hun var nærmest en institusjon i byen.