Eieren av barnehagen har sendt klage på saksbehandlingen til Sivilombudsmannen.

Det har vært strid om høyden på Fosslibekken barnehage i Husbykleiva siden bygget ble oppført i 2009. Etter flere klagesaker og ti runder i plankomiteen ble det i april i år gitt dispensasjon fra den kommunale reguleringsplanen. Noe som gjør at deler av bygget kan overstige den regulerte høyden. Arbeidet med å snu taket 180 grader vil koste eieren rundt 10 millioner kroner, og er planlagt ferdig i løpet av september.

Klager på saksbehandlingen

Prosjektutvikler i Alba Barnehager, Gaute Amund Ringvold, sier til Adresseavisen at de ikke er fornøyd med kommunens vedtak i saken, til tross for at det er gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

– Vedtaket er i tråd med pålegget vi har fått av administrasjonen om å bygge om, så vi ble truet til å søke om dette, ellers ville vi fått en bot som kunne slått barnehagen konkurs. Vi aksepterer ikke at administrasjonen bryter plan og bygningsloven med overlegg, og vi lurer på hvilke krefter som driver de til å gjøre det. Vi har sendt saken til Sivilombudsmannen, skriver Ringvold i en e-post til avisa.

– Det er naturlig at styret tar ut søksmål i en så kontroversiell sak, spesielt når de økonomiske konsekvensene er så omfattende, og derfor vil vi blant annet legge vekt på Sivilombudsmannen sin vurdering av saken, skriver Ringvold i en e-post til Bladet.

Ødelegger lekeareal

Gaute Amund Ringvold beskriver ombyggingen av barnehagen som surrealistisk. Han mener ombyggingen vil ødelegge store deler av lekearealet.

– Vi må fjerne hele takkonstruksjonen, ventilasjonssystemene, kabelføringene og de store vinduene i barnas atelier, og deretter må vi inn med forsterkninger i flere nye bærevegger før vi kan snu og bygge om eller erstatte takstolene. Deretter må alt som ble revet ned, bygges opp igjen, og ingen politikere eller andre myndigheter har foreløpig spurt om dokumentasjon på hva man oppnår med ombyggingen, skriver han til Adresseavisen.

– Det stemmer at jeg har stilt spørsmål ved effekten av ombyggingen, men i den administrative og politiske behandlingen er visst spørsmålet irrelevant, skriver prosjektutvikleren i en kommentar til Bladet.

Naboene godtar vedtaket

Talsmann for naboene som gjennom nesten ni år har klaget på byggehøyden, Inge Grøntvedt, sier til Adresseavisen at heller ikke naboene er fornøyd med vedtaket i planutvalget.

– et som er viktig for oss å få frem er at heller ikke vi er fornøyd med vedtaket, men at vi likevel aksepterer det, sier Grøntvedt til avisen.

– Vi har holdt på i nesten ni år nå, og ønsker ikke å bruke resten av livet på denne saken. Vi må se videre, og ettersom dette handler om en barnehage og barn som trenger areal, er det akseptabelt for oss at de får dispensasjon fra reguleringsplanen, sier Inge Grøntvedt, som mener det er positivt at det endelig skjer noe i den betente saken.

Prosjektutvikler Gaute Amund Ringvold i Alba Barnehager. Arkivfoto: Bladet