Tingretten har dømt en stjørdaling i begynnelsen av tjueåra for grov uaktsom voldtekt. Kvinnen sov da han hadde samleie med henne.

Stjørdalingen må også betale 90.000 kroner i oppreisning til den fornærmede kvinnen.

–Jeg oppfattet ikke at hun sov, forklarte mannen i tingretten forleden.

Retten er likevel tydelig på at han burde forsikre seg om at kvinnen var ved full bevissthet og ga sitt samtykke før samleiet. Tingrettens flertall som besto av de to lekdommerne, mente det var en mulighet for at mannen ikke skjønte at kvinnen var bevisstløs. Dermed ble mannen dømt etter en mildere paragraf i straffeloven – såkalt uaktsom voldtekt som har lavere strafferamme.

Loven slår fast at minstestraffen for forsettlig voldtekt normalt skal være fire år i fengsel. I dette fastsatte retten straffen til fengsel i ett år. Av dette må stjørdalingen sone åtte måneder. Fire måneder ble gjort betinget. Mannen slipper å sone denne delen av straffen. Betingelsen er at han ikke begår nye lovbrudd i prøvetida på to år.

Episoden skjedde en natt i september i fjor i stjørdalingens leilighet der den fornærmede kvinnen var på besøk. Hun har en lidelse som gjør at hun må bruke medisiner som gjør henne søvnig. Mannen var beruset, men kvinnen var edru.

Kvinnen forklarte i retten at hun ønsket å dra hjem, men at hun ikke fikk skyss. Hun sovnet på sofaen og våknet av at mannen hadde samleie med henne. Hun ringte da straks etter en venninne. De dro umiddelbart til lensmannskontoret i Stjørdal for å anmelde forholdet og umiddelbart videre til voldtektsmottaket ved St Olavs Hospital i Trondheim.