Frode (52) går fra en direktørjobb til en annen

foto