Vil stanse all nedbygging av myr: – Blir dette vedtatt så kan ikke utbyggingen på Frigården gjennomføres