Fryktet stillas skulle velte og skade andre bygg - evakuerte boliger