Søker om permisjon fra politikken - disse er foreslått som erstattere