Brøt lovkravet ved to skoler: – Har drevet med røde tall