– Her er det livsfarlig for fotgjengere og syklister