Ungdommer griser til og gjør hærverk. Hører ikke etter vekteren