– Hvor klokt er det å bruke 45 millioner kommunale kroner på aksjer i TrønderEnergi?