Flere søker seg til yrkesfag, men fagene er fortsatt sterkt preget av et tradisjonelt kjønnsmønster.

– Yrkesfagene er blant de mest kjønnssegregerte fagene, og det er et vedvarende problem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet over søknader om skoleplass til videregående skole, viser at de tradisjonelle kjønnsrollene står svært sterkt i yrkesfagene.

Til utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk er det i 2017 totalt kun 4,5 prosent kvinnelige søkere, og hos elektrofag 5,4. Teknikk og industriell produksjon har en noe høyere andel, med 10, 3 prosent kvinnelige søkere.

Helse- og oppvekstfag har derimot en kvinneandel på 81,9 prosent søkere. Design og håndverksfag følger hakk i hæl, med 81 prosent.

Nei til kvotering

– Vi må fortsette å synliggjøre utradisjonelle utdanningsvalg for gutter og jenter, sier Røe Isaksen.

Han mener det er viktig å vise fram kvinnelige rollemodeller i typiske mannsdominerte yrker og vice versa. Kvotering vil han derimot ikke høre snakk om.

– Vi støtter kampanjer i regi av arbeidsgivere for å vise fram rollemodeller i fagene, men vi har ikke satt en kvote og vil ikke tvinge noen som vil bli helsearbeider til å bli bilmekaniker, sier han.

Han mener kvotering til fagene blir urettferdig.

– Vi har ikke andre virkemidler enn å lokke ungdom, vise fram yrkene og dermed påvirke ungdom til å velge yrkesfag, med mindre man vil innføre radikal kvotering. Og det er jeg ikke for, sier han.

Mangler fortsatt fagarbeidere

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at det er en økning i andelen søkere til yrkesfag, som nå er oppe i 49 prosent mot 48 prosent i 2016.

Størst økning i antall søkere har helse- og oppvekstfag. 400 flere har søkt om studieplass ved helse- og oppvekstfag sammenlignet med i fjor, opplyser Stine Grimsrud, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsministeren er fornøyd med at flere har søkt seg til yrkesfag i år.

– Det er veldig, veldig bra at flere har valgt yrkesfag i år. Det viser at det ufortjent dårlige ryktet som yrkesfag har hatt, er i ferd med å snu, sier han.

Behovet for arbeidskraft innen fagarbeid er stort. Røe Isaksen trekker spesielt fram teknologiske fag, som industriell produksjon.

Og selv om flere velger en yrkesfaglig retning, er det likevel ikke nok.

– Vi kommer til å trenge omtrent 100.000 flere fagarbeidere enn vi utdanner nå, både i privat og offentlig sektor, sier kunnskapsministeren.

En av tre søkere uten læreplass

Av de 20.757 som søkte læreplass, har 66 prosent fått tilbud om enten læreplass eller skoleplass. At en av tre søkere ikke har fått et tilbud, bekymrer Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske.

– Det er alvorlig, her er det mange som har lyst å bidra, men som ikke får kommet i gang, sier Giske.

Om lag 1.200 flere har fått læreplass i 2017 enn i 2016, men det har også vært en økning i antallet søkere.

– Vi konstaterer at selv om Høyre har snakket mye om yrkesfag de siste årene, har det blitt flere som står uten læreplass i denne perioden, sier Giske.