Avlyser ikke Halloween. Men har klare råd for feiringen