Alle kommunene som fikk tildelt en av billedhugger Nico Widerbergs minnebautaer er forpliktet til å holde en minnestund etter de forferdelig hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Det var en anonym pengegave som førte til at det er reist i alt 53 like minnesmerker på 53 steder i Norge. Noen kommuner har valgt å ha egne utformede minnesteder.

Enkel markering

– Som samfunn har vi ikke råd til glemme de tragiske hendelsene den dagen for sju år siden. Her ved minnesmerket i Hommelvik har vi vært samlet på dagen hvert år for å minnes det som skjedde og de vi mistet. Det blir også i år en enkel markering ved bautaen ved kirka, sier leder i Malvik Arbeiderparti, Anne S. Mostervik.

Legger ned krans og roser

– Fordi 22. juli i år er på lørdag blir markeringen flyttet et par timer frem til klokken 15.00 og varer cirka en halv time. Selv skal jeg ønske alle velkommen på vegne av Ap og AUF. Det blir appell ved Annar Gravråk, nestleder i AUF Sør-Trøndelag og musikalske innslag ved Torstein Fosmo. En representant fra Malvik kommune vil legge ned krans, og det deles ut roser som legges ned ved minnesmerket, sier Mostervik.

Viktig å samles

– Det er veldig viktig at 22. juli markeres også her i Malvik ved minnesmerket i Hommelvik. Vi ser år for år at det blir flere og flere som ønsker å delta. I fjor var vi 140 til stede på markeringen, og vi får stadig henvendelser om at dette er noe som må fortsette i årene fremover, sier Ap-lederen.

– Det mange sier er at de føler det er viktig å kunne samles til felles markering og minnestund over alle de vi mistet. Det er viktig både for dem som var direkte berørt og for alle oss andre som aldri må glemme det som skjedde den forferdelige fredagen, sier Anne S. Mostervik.