Disse husene ligger på opptil 40 meter kvikkleire: – Vi kan være glade for at det ble oppdaget

foto