Trapper opp streiken – tar ut nesten 100 nye lærere