Først tok den fremmede mannen seg inn i en bolig, så utløste han en stor politiaksjon