Mange i bransjen sliter: – Det er som først på nittitallet