Omtaler jobbvalget som «skuffende»: – Legger ikke så mye vekt på det

foto