Historisk tilbakeblikk: Elevene ble møtt av klasserom uten pulter og stoler