- Det er ikke holdbart å bo under slike forhold

foto