Nå blir klubbhuset i Grustaket jevnet med jorda

foto