Jan lager strømmen til elbilen selv: – En suveren løsning

Jan Mæresmo klar til å lade elbilen med egenproduset strøm fra solcelelne på taket i bakgrunenn på tunet hjemme i Auranvegen på Skatval. Foto: Jan Erik Sundøy