Ber kommunen ta grep: – Jeg er redd for at barn skal leke her