– Ingen kan minnes at det har kommet like mye vann ned elva

Terje Arnstad kom over med traktoren, men tvilte på at en personbil kunne kjøre gjennom vannmassene. Foto: Richard Bakken