Kraftig nedgang i både besøk og hvor mange som går kjent friluftstur: – Folk er fornuftige

foto