Har fått utallige meldinger om hærverk - nå skjedde det igjen