Måtte sende entreprenør etter trafikkuhell ved E6-tunnel