Ungdommer filmet badeaktivitet i havna. Blir anmeldt av Avinor: – En fare for flysikkerheten